about 4acqua

Skötselråd badrumsmöbler

Du rengör enklast dina badrumsmöbler med en fuktig trasa. Ifall det behövs kan du använda dig av rengöringsmedel. Viktigt att tänka på är att inte använda ett rengöringsmedel som innehåller slipningsmedel eller andra ämnen som kan skada ytan, och det gäller även möbelpolish. Du bör även undvika att direkt spruta vatten eller placera kommoden mot badkar eller dusch utan ordentlig avskärmning

about 4acqua

Skötselråd sanitetsporslin

Våra tvättställ är tillverkade i porslin med en glaserad yta. Det gör att ytan är både hård och stark och dessutom lätt att hålla ren. Tvätta ytan med vatten och ett vanligt allrengöringsmedel. Använd inte redskap eller medel som innehåller hårda slipmedel. Starka syror som saltsyra och svavelsyra får inte användas eftersom de kan förstöra ytan.

about 4acqua

Skötselråd glashandfat

Glashandfat skall endast rengöras med glasputs och mjuk trasa eller papper.

about 4acqua

Skötselråd natursten

Νatursten och framförallt av marmor bör man tänka på att de är känsliga för syror. Därför ska man aldrig använda sura rengöringsmedel. Medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och orsakar frätskador. Andra sura vätskor som vin, ättika, vinäger, fruktjuice, kolsyra etc är också skadliga. En polerade yta kan få matta, etsade fläckar från starkare syror. Marmorskivor bör impregneras för att undvika fula fläckar på stenen.

about 4acqua

Skötselråd kvarts

För daglig rengöring av kvartsbänkskivor rekommenderar vi att använda en fuktig trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (ph 4-6) tvättmedel. Speciella rengöringsmedel för kvarts är att föredra och man bör undvika mycket sura och mot abrasiva material.

about 4acqua

Skötselråd blandare

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av blandare. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen. Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat. Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas. I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel. Använd inte rengöringshjälpmedel och liknande med slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar. Skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.