Bilderna är fria att publicera i nyhetssammanhang där 4aqua omnämns.

Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte utan 4aqua’s godkännande.